PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS CAO THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:44:52 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:34:12 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai03:34:00 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7189
4Khách vãng lai03:25:28 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai03:16:30 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
6Khách vãng lai03:16:10 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai03:16:05 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai03:07:50 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6474
9Khách vãng lai03:07:20 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai03:06:25 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai02:31:12 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai02:08:23 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10434
13Khách vãng lai01:31:05 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19 11 2018