PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS CAO THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:30:44 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:21:09 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6479
3Khách vãng lai04:17:50 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai04:06:12 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai03:53:12 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai03:53:03 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai03:10:47 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
8Khách vãng lai02:57:41 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
9Khách vãng lai02:45:12 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10082
10Khách vãng lai01:44:56 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
11Khách vãng lai01:21:51 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai00:51:14 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai00:32:37 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7059
14Khách vãng lai00:12:07 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
15Khách vãng lai00:04:52 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=475
21 1 2019