PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS CAO THẮNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019 (Thực hiện từ 21-01-2019) 16/01/2019 [HyperLink19]
2 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp GV 11/01/2019 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu kỳ II - Lần 1 - Năm học 2018 - 2019 04/01/2019 [HyperLink19]
4 TKB tuần kiểm tra học kỳ I và tuần 19 HK I (2018-2019) 19/12/2018 [HyperLink19]
5 Phân công coi kiểm tra học kỳ I - Năm học 2018 - 2019 18/12/2018 [HyperLink19]
6 Lịch kiểm tra học kỳ I - Năm học 2018 - 2019 18/12/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch kiểm tra học kỳ I - Năm học 2018 - 2019 13/12/2018 [HyperLink19]
8 Kế hoạch bồi dưỡng GV 2018 10/12/2018 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu thực hiện từ 3.12.2018 02/12/2018 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu kỳ I - Năm học 2018 - 2019 (Thực hiện từ 26/11/2018) 25/11/2018 [HyperLink19]
11 Cơ số điểm tối thiểu năm học 2018 - 2019 12/11/2018 [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu học kỳ I - lần 4 (Thực hiện từ 28/10/2018) 26/10/2018 [HyperLink19]
13 Phân công coi kiểm tra giữa kỳ I - năm học 2018 - 2019 18/10/2018 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu kỳ I - Năm học 2018 - 2019: Thực hiện từ ngày 15/10/2018 12/10/2018 [HyperLink19]
15 Công khai các khoản thu năm học 2018 - 2019 25/09/2018 [HyperLink19]
16 Nội dung công khai điều chỉnh tháng 9/2018 25/09/2018 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lần 2 (Thực hiện từ 04/09/2018) 01/09/2018 [HyperLink19]
18 Lịch công tác cuối năm học 2017 - 2018 15/05/2018 [HyperLink19]
19 Phân công coi thi học kỳ II (2017 - 2018) 06/05/2018 [HyperLink19]
20 Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu học kỳ II - Năm học 2017 - 2018 29/01/2018 [HyperLink19]
    
12