PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS CAO THẮNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Cơ số điểm tối thiểu năm học 2018 - 2019 12/11/2018 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu học kỳ I - lần 4 (Thực hiện từ 28/10/2018) 26/10/2018 [HyperLink19]
3 Phân công coi kiểm tra giữa kỳ I - năm học 2018 - 2019 18/10/2018 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu kỳ I - Năm học 2018 - 2019: Thực hiện từ ngày 15/10/2018 12/10/2018 [HyperLink19]
5 Công khai các khoản thu năm học 2018 - 2019 25/09/2018 [HyperLink19]
6 Nội dung công khai điều chỉnh tháng 9/2018 25/09/2018 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lần 2 (Thực hiện từ 04/09/2018) 01/09/2018 [HyperLink19]
8 Lịch công tác cuối năm học 2017 - 2018 15/05/2018 [HyperLink19]
9 Phân công coi thi học kỳ II (2017 - 2018) 06/05/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu học kỳ II - Năm học 2017 - 2018 29/01/2018 [HyperLink19]
11 Chỉ tiêu năm học 2017 - 2018 12/10/2017 [HyperLink19]
12 Cơ số điểm tối thiểu các bộ môn năm học 2017 - 2018 18/09/2017 [HyperLink19]
13 Nội dung công khai cuối năm học 2016 - 2017 14/07/2017 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
15 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
16 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
17 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]